Intergenerationeel trauma

Informatie

Door: Jantina Gyarmathy/ Rogier van Luijk
Kosten: 7,50 inclusief koffie/thee
Deelnemers: Max. 25 personen

De inhoud van deze bijeenkomst

Intergenerationeel trauma

gaat verder, hoe blijft dit de actualiteit van alle dag

In de verbale en non-verbale taal van hen die een ramp overleven wordt het rampverhaal verder verteld. De kinderen en kleinkinderen nemen dit gedeeltelijke verhaal in zich op, zonder dat hier verder vragen bij konden worden gesteld. Dit is dan het leven van alle dag en wordt zo geaccepteerd als wat zo hoort en altijd is geweest. Het wordt een deel van het kind als de ouder dit voorleeft. En zo verwordt het een verdronken geschiedenis die verder leeft.

Het is mogelijk om door het tastbaar en zichtbaar maken van de schade die wordt meegedragen een begin te maken met het verwerken van dat wat het leven zo enorm heeft beïnvloed en wat is doorgegeven. Dat is het begin van in verbinding woorden kunnen geven aan het verhaal wat achter de onbewust gesloten deuren verborgen blijft. Als deuren dicht blijven, leeft de verwonding verder. Verhalen vertellen en zicht krijgen op gebeurtenissen die ons of onze familie heeft geraakt, brengen ons in contact met onze kwetsbaarheid en kracht. Onze veerkracht/helingskracht komt tot uiting in de wijze waarop we vorm kunnen geven aan de betekenisgeving van gebeurtenissen in onze verhalen.

Onderzoek van prof. Anne Gielen van de Erasmus Universiteit laat zien dat het effect van deze traumatische gebeurtenis blijft bestaan over generaties heen. Zij geeft aan dat de negatieve effecten van de watersnoodramp van 1953 ook onder de kinderen en kleinkinderen van de getroffen personen nog altijd zichtbaar zijn.

Ondanks het feit dat het leven in Zeeland en in Nederland op een goede basis weer is opgebouwd, laten rampen zijn sporen duidelijk na. De schade is nog steeds zichtbaar als je het gaat zien en herkennen. Dan wordt het mogelijk om uit een patroon wat door persoonlijke geschiedenissen heen leeft te stappen. Dit geeft vrijheid en inzicht. Pijn wordt dan niet meer aangeraakt, omdat de pijn daadwerkelijk is verwerkt.

Kenmerken van de schade en wat wordt doorgegeven:

 • Angsten voor water, storm, vuur, geluiden, boosheid, ouderschap, ontmoetingen en intimiteit of onverklaarbare angsten, enz.
 • Zwijgen en ontkennen van de schade
 • Het ervaren van een bepaalde mate van onveiligheid (bewust of onbewust)
 • Schaamte en schuld hebben
 • Faalangst, de schuldvraag die steeds weer wordt gesteld
 • Agressie, depressiviteit, (seksueel) misbruik
 • Geen eigen plek kunnen vinden
 • Moeite de eigen ontwikkeling vorm te geven,
 • Geen initiatieven hebben, niet tot presteren komen
 • Overleven in plaats van leven
 • Je identiteit als man of vrouw, partner, ouder niet duidelijk vorm kunnen geven

Hoe schade wordt doorgegeven:

Er valt nog zoveel meer te vertellen en te ontdekken over de eigen identiteit die hieronder is terecht gekomen. Het herdenken van de doden wordt zo op verschillende momenten voortgezet terwijl de stilte over de emoties hoorbaar blijft klinken. De stilte de emoties heeft overmand. Een trauma lijkt daarmee onlosmakelijk met het leven verstrengeld te blijven. De verloren verlangens leven verder in de ramp en niet meer in de mens zelf. Niet wetende en onmachtig hoe de enorme hoeveelheid die in de knoop is geraakt aan te gaan. De pijn blijft zitten en kan op diverse wijzen worden aangeraakt. Als dit gebeurt is het niet vaak dat naar binnen wordt gekeken, maar naar buiten wordt gewezen, naar de ander. Nu naar binnen gaan kijken, omdat daar alleen de heling ligt.

Zo werkt het doorgeven van trauma. Schijnbaar liefdevol, in stilte hoorbaar, diep onder water, verbindingen die niet kunnen worden aangeraakt. Terwijl het èchte leven vindbaar is als de stilte wordt doorbroken. Dit alles zonder een schuldvraag neer te leggen, maar de eigen verantwoordelijkheid op je te nemen en jezelf te leren kennen.

Voel  je welkom om te ontdekken en te verkennen hoe intergenerationeel trauma doorwerkt in jouw leven in deze kenninsmakingsbijeenkomst. Ook als je geïnteresseerd bent in dit thema ben je van harte welkom.  In mei en juni zijn er tevens verwerkingsbijeenkomsten bij te wonen (24 mei, 2 en 9 juni). Info volgt in volgende blog en flyer.

Wanneer: Vrijdag 8 september 2023
Locatie: Zonvitaris – Vissersweg 1 – Nieuwerkerk (toegangsweg naar Ouwerkerk)
Tijdstip: 15.00-17.00
Entrée: € 7,50
Aanmelden en info: info@zonvitaris.nl
Naam – telefoon – tijdstip vermelden.