Achtergrond therapeut

“Een mens wordt pas echt een mens als hij ophoudt met klagen en verwijten en als hij op zoek gaat naar de wet van wie je écht mag zijn. Dan gebruik je de omstandigheden om vooruit te komen in plaats van ertegen te vechten. Als je op pad gaat ontdek je je eigen innerlijke kracht.”

Opleidingen die de basis vormen van datgene wat ik nu doe. 

 • Havo – 1986 – 1991
 • Pabo – 1991 – 1995
 • Cursus speciaal Onderwijs – 1996 – 1998
 • Cursus Intern begeleider – 1999
 • Cursus gedragsspecialist – 2000
 • Master Pedagogiek – Master of Education (Pedagoog) – 2000-2002
 • Cursussen o.a. gericht op coaching, management, filosofie, gesprekstechnieken – 2003 – 2010
 • NLP praktitioner – Master – post-Master – 2016-2017
 • PSYCH-K facilitator (PSYCH-K basis) + PSYCH-K pro – 2015-2017
 • Opstellingen – 2017
 • Traumaseksualiteit (methode Peter John Schouten) – 2020 – heden

Na de Pabo ben ik leerkracht geworden in het speciaal onderwijs en studeerde ik verder in deeltijd. Kinderen met speciale behoeften hebben altijd mijn speciale aandacht gehad, waarbij ook in mijn vervolgopleidingen het kind / de mens in zijn unieke ‘zijn’ en met de unieke behoeften centraal staat. Nu richt ik mij op de speciale mens en zijn behoeften. De mens heeft speciale behoeften, vaak niet wetend wat deze zijn, uitend in een leven waarin het leven niet volledig tot zijn recht komt. Tot de conclusie komen dat je mag zijn wie je bent, zonder schaamte of schuld is een hele bevrijding.

Werkervaring

 • Speciaal onderwijs spraak-, taal- en hoormoeilijkheden – 1995 – 1999
  • leerkracht onderbouw/middenbouw
 • Speciaal basisonderwijs – 1999 – 2011
  • leerkracht middenbouw – 1999 – 2002
  • leerkracht/adjunct directeur – 2002 – 2009
  • adjunct directeur – 2009-2012
 • Pedagoog Pabo – 2002 – 2004
  • scriptiebegeleiding
  • pedagogiek jonge kind
  • pedagogiek kind met speciale onderwijsbehoeften
 • Pedagoog Hogeschool Utrecht – Seminarium voor Orthopedagogiek (post-HBO) – 2005-2012
  • schoolorganisatie
  • middenmanagement
  • organisatieveranderingen
  • studiebegeleiding
 • Eigen bedrijf Zonvitaris – 2006 – heden
  • organisatie – 2006 – 2012
  • management en organisatie – 2012 – heden
  • psychosociale therapie – 2016 – heden
  • groepsbijeenkomsten psychosociale therapie en voeding – 2016 – heden
 • Eigen bedrijf Inner Vitamins – 2014 – heden
  • management en organisatie – 2014 – heden
  • projecten begeleiden – 2018 – heden

“Ook in de begeleiding ga ik uit van de mens in zijn totaliteit die met zijn ‘hele verhaal’ bij ons in de praktijk komt.

Kinderen en volwassenen zijn het gelukkigst en op hun best als ze zichzelf mogen zijn. Daar wil ik altijd van uitgaan.”

In de begeleiding, zowel individueel als groepsgericht, vind ik het belangrijk om te kijken naar de unieke mens in zijn of haar unieke situatie.

Sinds 2016 ingeschreven bij de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitskunde en tevens Registertherapeut BCZ®.

Persoonlijke ervaringen

 • Dit is altijd iets minder in puntsgewijze opsomming weer te geven. Hierbij is gevoel en het leven wat om de hoek komt kijken. Toch wil ik dit in ijkpunten hier weergeven.
  • Geboren ben ik in 1973 op Goeree-Overflakkee in Oude Tonge, waar ik vloeiend het dialect tot mij nam en ook in deze taal de psychosociale therapie en het gesprek met de mensen/ collega’s die hier komen vorm kan geven.
  • Angst voor falen, grip krijgen op de wereld om mij heen, steeds meer kijken naar dat wat om mij heen gebeurt, ervaringen opdoen, verder studeren. Dat is wat mij te binnen schiet als ik denk aan de periode van mijn 12e tot 27e levensjaar.
   • In deze periode van 12 – 21 ging ik naar de Havo en naar de Pabo. Scholen die mij vormden, waar ik uit mijn comfortzone mocht komen, waar ik tegen mijzelf aanliep.
   • Van 21 – 30 groeide ik in het lesgeven en in mijn functie als leidinggevende en kwam ik er achter dat ik filosofisch ben ingesteld, op zoek ga naar het verhaal achter het verhaal. Op zoek ga naar het verhaal van de mensen om mij heen en dus eigenlijk ook naar mijn eigen verhaal.
  • 30 – 40 jaar was een periode van het leven ontmoeten in de vorm van een scheiding, relaties herijken, moeder worden, overlopen en even niet meer verder kunnen. En weer naar de paden gaan zoeken die tevoorschijn komen als andere paden zich (laten) afsluiten.
  • 40 – heden is een periode van uitkristalliseren, zoeken, blijven zoeken, geïnteresseerd in mijzelf en de medemens. Steeds weer op zoek naar het creëren van een plaats waar daadwerkelijk plaats is voor de mens zoals hij bedoeld is te zijn. Een plaats waar rust, zoeken en liefde de paden kruisen en soms de degens kruisen met de werkelijkheid en weerbarstigheid van het leven. Het is hier in de begeleiding net het èchte leven waar we vorm aan geven. Door hierin in een moment van samen op pad zijn de diepgang te zoeken en ook te vinden en vorm te geven in de werkelijkheid.
  • Heden en toekomst worden naar ik hoop een periode om het voorgaande en dat wat we hier op deze locatie hebben mogen realiseren verder vorm te geven. Tevens om hierin een plaats te kunnen zijn waar herijking van de mens een mogelijkheid is. Waar daadwerkelijk zien en horen van de medemens voorrang heeft op standaarden en vormen die geacht worden standaard te zijn. De mens is geen standaard, de mens is mens. En dat menszijn is zo nu en dan nog een hele klus. Vragen die leven en die beantwoord worden geven rust en inzicht, waardoor het menszijn, in ons unieke zijn en samen met de ander, een nieuw leven kan krijgen en vinden.

(zie ook visie op therapie)

logoviv

Vereniging Integrale Vitaliteitskunde 1097904

Jantina Gyarmathy-Maliepaard
Master of education – Registertherapeut BCZ® – Pedagoog – Psychosociaal therapeut – NLP-coach en PSYCH-K facilitator

Registertherapeut BCZ®

Registertherapeut BCZ® 505106R