Achtergrond therapeut

Jantina Gyarmathy-Maliepaard (ortho)pedagoog

Jantina Gyarmathy-Maliepaard
Master of education – Registertherapeut BCZ® – Pedagoog, NLP-coach en PSYCH-K facilitator

“Een mens wordt pas echt een mens als hij ophoudt met klagen en verwijten en als hij op zoek gaat naar de wet van wie je écht mag zijn.

Dan gebruik je de omstandigheden om vooruit te komen in plaats van ertegen te vechten. Als je op pad gaat ontdek je je eigen innerlijke kracht.”

Opleidingen
Na mijn opleiding aan de Pabo ben ik leerkracht geworden in het speciaal onderwijs en ben ik verder gaan studeren. Kinderen met speciale behoeften hebben altijd mijn speciale aandacht gehad, waarbij ook in mijn vervolgopleidingen het kind / de mens in zijn unieke ‘zijn’ en met de unieke behoeften centraal stond. Eerst heb ik diverse cursussen gedaan, waaronder de cursus voor middenmanagement en voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Daarna heb ik de opleiding Ecologische Pedagogiek gevolgd aan de Hogeschool Utrecht. Hier ben ik afgestudeerd in 2006, met als specialisaties coaching en management en heb mijn Master Pedagogiek behaald.
In de tijd tussen 2006 en 2014 heb ik diverse cursussen op het gebied van coaching, management en scholing gevolgd. Medio 2015 heb ik de cursus voor PSYCH-K facilitator gedaan (PSYCH-K basis), welke ik in januari 2016 heb vervolgd door een vervolgcursus “PSYCH-K pro”. Juni 2016 heb ik de opleiding tot NLP coach afgerond. Tevens heb ik een cursus opstellingen gevolgd in het voorjaar van 2016.

Werkervaring
In totaal heb ik 18 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt, eerst op een school voor kinderen met hoor-en spraakmoeilijkheden, daarna in het speciaal basisonderwijs. Hierdoor heb ik zowel in de praktijk als in de theorie veel kennis opgedaan met kinderen die speciale zorg nodig hebben en hoe dit onderwijs vorm gegeven kan worden op een uitdagende en kindgerichte wijze. Mijn uitgangspunt in het werken met kinderen is om uit te gaan van het kind en te kijken wat de speciale (onderwijs)behoeften zijn van een kind. Door het kind en zijn omgeving in zijn totaliteit te zien, kan een voor het kind zo goed mogelijke benadering en aanpak worden gecreëerd. Hierbij vind ik het van belang om de omgeving aan te passen aan het kind.

“Ook in mijn therapie ga ik uit van de mens in zijn totaliteit die met zijn ‘hele verhaal’ bij ons in de praktijk komt. Kinderen en volwassenen zijn het gelukkigst en op hun best als ze zichzelf mogen zijn, daar wil ik altijd van uitgaan. Ook omdat het mijn overtuiging is dat we zo bedoeld zijn te zijn.” 

In de periode binnen het onderwijs heb ik tevens gewerkt als adjunct-directeur in het speciaal basisonderwijs, waar ik mij voornamelijk heb toegelegd op het optimaliseren van het onderwijs, het praktisch vormgeven van de speciale onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen, naast het coachen van leerkrachten en het gestalte geven aan veranderingen binnen de organisatie.
Naast mijn werk binnen de ‘speciale scholen’, heb ik tevens gewerkt als pedagoog aan de Pabo, waar ik studenten heb begeleid in hun scriptieperiode en les heb gegeven in de pedagogiek van het jonge kind en het kind met speciale onderwijsbehoeften. Nadat ik dit 2 jaar had gedaan, ben ik overgestapt naar het Seminarium voor Orthopedagogiek, waar ik tevens werkzaam was als pedagoog en waar ik les heb gegeven (post-HBO) in schoolorganisatie en middenmanagement, schoolteams heb begeleid in organisatieveranderingen en studenten heb gecoacht in hun studie, werkstukken en onderzoeken. Dit heb ik in totaal 7 jaar gedaan.

Huidige bezigheden
Op dit moment ben ik werkzaam binnen management en organisatie van Zonvitaris en geef ik groepscoaching/psychosociale therapie, gericht op Bewust-Zijn (richting kunnen geven aan je eigen leven en loskomen van de conditioneringen van waaruit je normaal gesproken onbewust handelt), voeding en leefwijze en de behoeften van kinderen. Ik heb mij tevens gericht op orthomoleculaire voeding en vind ik het voedend om zowel in groepsverband als individueel bezig te zijn met voedingspatronen en daarbij te kijken waar je als mens tegen barrières aanloopt om dit vorm te geven en om het voedingspatroon van de individuele mens te optimaliseren.
In de therapie, zowel individueel als groepsgericht, vind ik het belangrijk om te kijken naar de unieke mens in zijn of haar unieke situatie. Sinds 2016 ingeschreven bij de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitskunde en tevens Registertherapeut BCZ®.

(zie ook visie op therapie)

logoviv

Vereniging Integrale Vitaliteitskunde 1097904

 

Registertherapeut BCZ®

Registertherapeut BCZ® 505106R