Natuurgeneeskunde

Visie op gezondheid / ziekte
Ieder mens heeft een uniek lichaam, een unieke DNA-streng en ook zijn eigen specifieke ziekteverhaal en levensgeschiedenis. Een lichaam zit prachtig in elkaar, het bezit het vermogen om zichzelf te kunnen genezen. Dit wordt het zelfgenezend vermogen van een mens genoemd.

Gezondheid vraagt allereerst om een actieve en allesomvattende benadering. Centraal hierbij staat het denken vanuit de mens als geheel. Het accent ligt op de mens als totaliteit, niet alleen op zijn ziekte.
Ziekte ontstaat namelijk op alle niveaus van de mens: lichamelijk, psychisch en emotioneel. Natuurlijke middelen zijn in staat om onze klachten op alle niveaus aan te spreken.

Voordat de ziekte zich openbaart is het lichaam eigenlijk al ziek geweest. Een gezond lichaam wordt niet ziek. Oorzaken voor het ziek worden kunnen talrijk zijn. We kunnen dan denken aan: slechte voeding, stress, vervuiling, roken, alcohol, verkeerde leefwijze, erfelijkheid, enzovoorts.
Wij hebben ons lichaam op dat moment en op dat punt uitgeput. Door natuurlijke supplementen, die gezond zijn voor ons lichaam, kunnen wij ons lichaam weer helpen om gezond te worden. Dit vraagt van ons dat wij hieraan willen gaan werken, het vraagt onze verantwoordelijkheid.

We kijken naar de mens als een totaal wezen, waarin alles met elkaar verbonden is.
Psychische problemen veroorzaken geen lichamelijke storingen, maar zijn het!
Ziekten hebben altijd een drietal oorzaken:

  • een biologische oorzaak (bijv. genetisch of een virus)
  • een psychologische oorzaak (bijv. stress of problemen met eigen persoonlijkheid)
  • een sociale factor (bijv. gezinsproblemen of een werksituatie)

Samen met u willen we op zoek gaan naar wat u ziek maakt en dan de ziekte bij de oorsprong aan te pakken met een werkwijze die het lichaam respecteert en geneest.

Natuurgeneeskunde
Weer kracht geven aan ons lichaam kan door:

  • allereerst het lichaam te reinigen, veel klachten kunnen hierdoor verdwijnen
  • supplementen te gebruiken die de natuur ons geeft om ons lichaam sterker te maken waar het nu zwak is
  • ons zelfgenezend vermogen aan te spreken
  • alle processen in ons lichaam in evenwicht te brengen
  • de mens te zien en contact te maken met die ene unieke mens
  • een zienswijze, waarbij alles in het lichaam met elkaar in verbinding staat
  • te kijken naar de relatie tussen psyche en lichaam en alles wat met ons in verbinding staat

Laten we dus zoeken wat het beste is om te doen, niet wat het meest gebruikelijke is.