Behandelwijzen

Behandeling en therapieën
De behandelmethodiek van Zonvitaris is afgestemd op de hedendaagse maatschappij met haar sterke en zwakke kanten.

Men moet de kracht en de aard van de ziekte in de oorsprong zoeken,
en niet in dat, wat uit de ziekte zelf voortkomt;
want wij dienen niet de rook van het vuur te blussen, maar het vuur zelf.
Dus moet men zoeken naar de oorsprong van de ziekte, en niet naar dat wat de ogen zien;
deze dingen zijn een aanwijzing, echter niet de oorsprong;
zoals rook vuur aanduidt, maar niet het vuur is.
(Samuel Hahnemann)

Een methodiek om te komen tot de juiste behandelwijze is de volgende:

Electro-acupunctuur
Volgens de Chinese geneeskunde heeft elk orgaan een energiebaan (een meridiaan). Deze energiebanen eindigen in de vingers en de tenen. Met behulp van electro-acupunctuur kan worden gekeken hoe het energiepeil er in de desbetreffende organen aan toe is. Een computer slaat de gegevens op en kan de meetwaarden van de vorige keren met elkaar vergelijken.
De punten die met de electro-acupunctuur zijn doorgemeten worden met behulp van de computer door middel van een grafiek duidelijk in beeld gebracht. U krijgt dan een duidelijk beeld van de energieverdeling in het lichaam en waar de zwakke punten zich bevinden. Samen met u wordt op de computer gekeken naar het beeld en krijgt u uitleg over de bevindingen. Twee meetwaarden kunnen naast elkaar worden gezet, zodat u de verschillen met een vorige keer en de huidige meetwaarde kunt zien.
Nadat een duidelijk beeld is vastgesteld, kan worden overgegaan op de behandeling/therapie. Deze kan uit diverse disciplines bestaan, waarbij ook combinaties mogelijk zijn.

Onder andere wordt gebruik gemaakt van:

Fytotherapie
Medicijnen gemaakt van kruiden uit de natuur. De natuur biedt ons de mogelijkheid om gezond te blijven en gezond te worden. Kruiden en planten die overal groeien zijn door de eeuwen heen al beproefd als uitstekende geneesmiddelen. Hiervoor worden kruiden en planten uit de hele wereld gebruikt.

Homeopathie
Dit is een milde, maar effectieve vorm om allerlei ziekten en kwalen te behandelen. Homeopatische middelen bestaan uit min of meer minieme doses van natuurlijke substanties die uit planten, dieren of mineralen worden gewonnen.

Flower essences / bach bloesem
Middelen gemaakt van bloemen. Reflexologie (voetreflex/drukpuntmassage) Door middel van druk uit te oefenen op de voetzool of andere punten van het lichaam, wordt het lichaam gestimuleerd om het zelfgenezend vermogen aan te spreken. Punten in de voet staan in relatie met punten/gebieden
in ons lichaam. Door de voet te masseren, worden andere gebieden aangesproken en gestimuleerd. Ook de aangedane gebieden zelf kunnen worden behandeld met drukpuntmassage.

Baunscheidtbehandeling
Als men pijnlijke plaatsen heeft in het lichaam is het mogelijk om een baunscheidtbehandeling te geven. Door middel van een speciale olie en een apparaat om minuscule gaatjes op de pijnlijke plek te maken, wordt een reactie in het lichaam opgewekt, waardoor een betere doorbloeding kan ontstaan en afvalstoffen lokaal kunnen worden afgevoerd. Het lichaam krijgt een prikkel (letterlijk) om te gaan genezen.

CoRe-Inergetix
Het CoRe-Inergetix system is een uniek apparaat voor zowel diagnose als therapie en heeft zich bewezen in behandeling van o.a. chronische ziekten zoals astma, fibromyalgie, chronische pijnklachten etc. Met de CoRe-Inergetix wordt gekeken welke systemen in het lichaam uit balans zijn en waardoor het systeem ontwricht is. Dit wordt op de computer in een grafiek inzichtelijk weergegeven en wordt met u besproken.

Uit onderzoek in de biofysica is gebleken dat alle chemische processen in het lichaam gestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Elke materie, dus ook het menselijk lichaam met de organen en lichaamscellen, hebben een eigen frequentie of frequentiespectrum.

Deze afzonderlijke frequenties staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Veel ziekteprocessen beginnen met disharmonische trillingen die de chemische processen verkeerd aansturen. Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht te krijgen. Door middel van een pijnloze behandeling worden de gezonde frequenties versterkt en de niet-harmonische frequenties hersteld, waardoor het lichaam de juiste energetische balans terugkrijgt. Deze vorm van therapie voedt het lichaam om zo een optimale gezondheid te bereiken en het zelfgenezend vermogen te stimuleren. Door het analyseren en beïnvloeden van frequentiepatronen behandelt de CoRe het lichaam op een diepgaande manier.

De Bio-scan
Het gebruik van de Bio-scan biedt de mogelijkheid om in slechts 2 minuten een scan te maken van het hele lichaam. Het is een methodiek die een zeer hoge betrouwbaarheid heeft van de gemeten uitslagen en is daarmee internationaal een hoog gewaardeerd hulpmiddel bij diagnose. De scan laat goed zien waar problemen kunnen ontstaan nog voordat ze daadwerkelijk ervaren worden. Veel klachten ontstaan immers niet zomaar, maar juist doordat gedurende lange tijd een situatie voortduurt die niet gezond is. Door analyse wordt een beeld verkregen dat de gezondheidstoestand van alle organen en systemen weergeeft. Op het computerscherm wordt zichtbaar wat de gezondheidstoestand is van het lichaam en waar de zwakkere plaatsen zich bevinden.

Voor wie is de Bio-scan geschikt
Dit is voor iedereen die graag inzicht wil in de persoonlijke situatie van het lichaam. Het is mogelijk om een scan te laten maken als u geen klachten hebt en toch wilt weten hoe de situatie is en u kunt een scan laten maken als u al wel klachten hebt en graag inzicht wilt in wat in uw lichaam de oorzaak is van de klachten die zich openbaren. Daarna kan samen met de therapeut worden gekeken wat kan worden ingezet om de behandeling te laten starten of voort te zetten. Deze scan wordt vaak in combinatie met de Core Inergetix ingezet, zodat een zo volledig mogelijk beeld wordt verkregen, vanuit diverse invalshoeken.

E-vitalizer
De gezondheidsvoordelen van de E-vitalizer:

  1. De immuniteit en fitheid van het lichaam verbeteren.
  2. Ziektes worden voorkomen door het verbeteren van het immuunsysteem van het lichaam.
  3. Cellulaire energie wordt gestimuleerd en de efficiëntie van de stofwisseling verbetert.
  4. Blokkades van de meridianen van het lichaam verdwijnen. Daarnaast worden acupunctuurpunten gestimuleerd, zodat het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd.