Psych-K

Wat is PSYCH-K?

In het kort: “PYCH-K is een gebruiksvriendelijke manier om de software van je gedachten/hersenen te herschrijven en zo de uitdraai van je leven te veranderen.”

Je werkelijkheid wordt gecreëerd door je ‘overtuigingen’. Deze overtuigingen, meestal onderbewust, zijn vaak het resultaat van levenslange ‘programmering’en vertegenwoordigen een krachtige invloed op ons gedrag. Studies leren ons dat ruim 95% van ons bewustzijn in feite onderbewust is. Het is ons onderbewuste waar zich onze opvattingen, waarden en overtuigingen bevinden. Op basis van deze overtuigingen vormen we ons een beeld over de wereld en onszelf en op basis van dat beeld ontstaat ons gedrag. De meest effectieve manier om gedrag te veranderen is het vervangen van de onderbewuste overtuigingen die daar aan ten grondslag liggen. Gebaseerd op basis van jarenlang onderzoek naar de werking van onze hersenhelften (hersendominatie theorie) levert PSYCH-K een aantal manieren om overtuigingen die je ‘saboteren’ snel te herkennen en te vervangen door overtuigingen die je ‘ondersteunen’ in welk gebied van je leven dan ook.

Je kunt met PSYCH-K ook kijken naar problemen en hun oorzaak en voordelen daarvan en op welke wijze gebieden in ons leven van invloed zijn op elkaar. Door dat wat we onbewust op hebben gebouwd opnieuw vorm te geven, verander je de uitkomst.

Meer informatie over Jantina Gyarmathy, die hier PSYCH-K handen en voeten geeft, vind je op de pagina’s: achtergrond therapeut en visie op therapie.

“Het geheel is meer dan de som der delen”- Aristoteles