Visie op therapie

Psychosociale therapie
Het is een laagdrempelige en praktische therapie. Hier kom jij met een vraag die centraal staat. Gekoppeld aan die vraag zijn gevoelens, verhalen en beelden. Ik wil naar jouw verhaal luisteren, zonder oordelen, alleen jouw verhaal horen en zien. Zodat jouw verhaal de ruimte krijgt die het verdient en we vanuit dat verhaal de therapie verder vorm kunnen geven. Hier mag jij met jouw verhaal zijn zoals het is en zoals jij bent en wilt zijn.

Hier ga ik samen met jou op zoek gaan naar de oorzaak van hetgeen jou belemmert of waar je mee zit. Hiervoor is niet een eenduidige aanpak te beschrijven. Het is afhankelijk van de vraag die jij hebt en het pad waar we samen op terecht komen.

Daarbij komt ook dat je als mens onmogelijk het pad van een ander kunt zoeken/vinden, alleen dat van jouzelf.

Diep van binnen weet je wat jij zoekt en wat goed voelt voor jou. Alleen ben je dat in de loop van al die jaren vergeten, ligt daar een dikke laag stof overheen. Door steeds meer van dat stof (conditioneringen/overtuigingen) te verwijderen, kom je steeds dichter bij wie jij bedoelt bent te zijn. Boven de waterlijn is het zichtbare, dat wat je doet/laat zien aan je omgeving (zie de ijsberg). Onder water ligt de aansturing van je gedrag boven water. Als we onder water duiken en dan daar gaan kijken, bewust worden, veranderen, dan verandert het zichtbare als vanzelf mee.

Waarom we niet willen veranderen
Wat een mens over het algemeen graag doet is bevestiging zoeken van de leefstijl van dit moment, want dan hoef je niet te veranderen. Dit is logisch, want de situatie houden zoals deze is, is een manier waarop we ons veilig voelen. Dat dit een schijnveiligheid is, hebben we vaak niet door.

Door samen te kijken (van dichtbij en vanaf een afstand) naar patronen, kwaliteiten, valkuilen, allergieën, uitdagingen, pijn, verdriet, schema’s in ons leven, (voor)oordelen, levensstijl, frustraties, overtuigingen (enzovoorts), kunnen patronen in ons leven daadwerkelijk veranderen en kunnen pijn en verdriet daadwerkelijk een plaats krijgen en worden verwerkt. Als dit gebeurt kan er daadwerkelijke heling plaastvinden.

Van onbewust naar bewust
Als we ons eerst onbewust waren van zaken en ons daarna bewust worden, zullen bepaalde zaken als vanzelf gaan veranderen. We gaan dan bewuster in het leven staan, waardoor we ook bewustere keuzes maken en we niet meer worden geleid vanuit onze omgeving en/of patronen (rollen), maar vanuit wie wij werkelijk zijn. Dit is een bevrijding, omdat we dan daadwerkelijk steeds meer onszelf mogen gaan zijn, in plaats van dat we gehinderd worden door onze overtuigingen. Zie ook het verhaal over de geboorte van een vlinder. (uitgeverij MultiLibris, auteur Jan Bommerez). En het 1e hoofdstuk van het boek Flow en de kunst van het zakendoen, (Auteurs: Jan Bommerez en Kees van Zijtveld (Nieuwe dimensies B.V.)

De “voertuigen” die kunnen worden gebruikt om bewuster te worden, om onze overtuigingen los te laten en te veranderen, zijn onder andere:

 • NLP-strategieën (zie ook pagina over NLP)

 • PSYCH-K (Zie ook pagina over PSYCH-K)

 • voelen (hierbij negeren we wat jij denkt te denken, maar staan we stil bij hoe het ‘nu voelt’ en hoe zou het kunnen voelen als jij er jouw wenselijke verandering in aan zou brengen en wat het zegt als iets op deze bepaalde manier voelt)

 • opstellingen (tafelopstellingen en in de ruimte)

 • gesprekken waarbij vragen worden gesteld (vragen zoals: “hoe zou jij dit aspect binnen je leven vorm willen geven/wat is de reden dat je het nog op deze manier doet – wat win je er nu nog mee of wat verlies je als je dit niet doet”)

 • boeken / verhalen die jou iets te zeggen hebben

 • uiten van jouw verhaal (waarbij het er niet om gaat of jouw verhaal WAAR is, als het maar JOUW verhaal is)

 • een spiegel wordt je voorgehouden: aan jou de vraag: wil jij er in kijken

 • gevoelens van nu bekijken in het verleden: waar komt het vandaan en hoe kunnen we dit ‘herschrijven’

 • kernkwadrant – bekijken van en relaties leggen tussen kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen

 • keuzemogelijkheden creëren en nieuwe paden inslaan 

 • terug naar de ontstaansbron van het gedrag wat tot uiting komt in de hedendaagse praktijk

 • vaststellen wat jou in de huidige situatie vasthoudt en wat het jou geeft en afneemt

Bij alles geef jij jouw tempo aan en bepaal jij de richting.

 

“Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als van waaruit het probleem is ontstaan.” – Einstein