Consultprijs

Natuurgeneeskunde
€ 42,50 per half uur
€ 85,- per uur
€ 22,50 kort consult (e-vitalizer)

Psychosociale therapie

€ 57,50 per uur – tijdsduur consult vaak 1-2 uur
€ 90,00 per uur locatie Houten – tijdsduur consult vaak 1-2 uur

Voedingsadvies
€ 20,00  per half uur
€ 40,00  per uur

Afspraak annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 1 werkdag van tevoren, telefonisch of per e-mail, te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.